LDN Drnovská

soutěž 3. místo

Dům na konečné. Na konečné tramvaje, nikoli života. Svým návrhem se snažíme změnit v české společnosti stigmatizované téma péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Navrhujeme dům otevřený veřejnosti a zároveň dům poskytující moderní a kvalitní péči pro své klienty. Přejeme si, aby naše architektura přispívala ke zlepšení stavu pacientů. Aby se po úspěšné léčbě vraceli do svých domovů. Abychom toho dosáhli, pracujeme s prvky modro-zelené infrastruktury, pracujeme se světlem a vytváříme kvalitní pobytové prostory, které můžou klienti po dobu své rekonvalescence užívat. Služby pro klienty a veřejnost navrhujeme v kontaktu s ulicí, pokoje orientované na severovýchod a jihozápad umisťujeme do intimnějších vyšších pater. Směrem do dopravně zatížené ulice Drnovské směřujeme minimum jednolůžkových pokojů. Jídelny pro pacienty sloužící i pro návštěvy těží z orientace do vnitřního atria, kterému dominuje zeleň a vodní prvek.