Základní Škola Rohan

Budova nové školy je navržena jako obraz moderního přístupu ke vzdělávání a symbol nové pražské čtvrti a nábřeží. V souladu se svým posláním rozšiřuje veřejný prostor o nové lokální centrum a symbioticky navazuje na zelený sportovně-rekreační pás podél Vltavy, který nenuceně propojuje s veřejným a poloveřejným prostorem rohanského intravilánu a rozšiřuje jej o nové funkce a prostory. Okolí školy nabízí bezpečný pohyb všechm zejména pěšky a na kole. V principech přehledného, dostupného, bezbarierového, prostupného a sociálně přívětivého prostředí. Zvolená forma slotového otevřeného a živého organismu evokující průmyslovou přístavní estetiku stírá hranice mezi veřejným a chráněným prostorem, interiérem a exteriérem. Je vyplněna úsporně řešenou výukovou krajinou navrženou jako trojrozměrná kombinace vnitřního a venkovního prostoru, jejíž klastrové schéma podporuje otevřenou pedagogiku. Uspořádání interiéru i venkovních ploch umožňuje snadné mimoškolní využití a budovu povyšuje na přirozené centrum komunity. Budova je navržena tak, aby vytvořila svébytné místo ve všech jeho významech a stala se přirozenou dominantou nově vznikajícího městského organismu na břehu řeky.

Odmněný soutěžný návrh