Dostavba Deutsche Schule Prag

Budova hmotově doplňuje stávající objekty, na které se napojuje lehkým krčkem. Pevné objemy s výukovým programem jsou v exteriéru doplněny o lehké předsazené konstrukce. Ty nesou stínící systém, popínavou zeleň, balkony, herní prvky a objemově sjednocují celý soubor hmot. Hlavní hmotu stavby tvoří kompozice plné fasády s okenními otvory. Lehká předsazená konstrukce v kontrastu s těžkou hmotou působí hravě a uměřeně k funkci objektu.