Nový pavilon ZŠ Řevnice

Přístavba základní školy je navržena v souladu s moderními trendy a potřebami společnosti. Doplňuje stávající soubor budov o další sebevědomou architektonickou vrstvu a její hmota uzavírající areál z východu kolem sebe vytváří hodnotné venkovní prostory – chráněný prostor školního dvora i nové veřejné prostranství orientované k náměstí. Funkční členění budovy využívá svažitosti terénu a otevírá školu městu, aniž byla ohrožena bezpečnost dětí. Budova má ambice sloužit jako komunitní centrum, kavárna, knihovna a místo pro mimoškolní vzdělávání. Velkorysý vnitřní prostor je navržen jako flexibilní platforma pro setkávání a moderní formy vzdělávání, podněcuje kreativitu a osobní rozvoj všech uživatelů. Důraz je kladen i na ekologii a udržitelnost, projekt je šetrný životnímu prostředí. Přístavba je dalším krokem posouvajícím areál řevnické školy do 21. století.