PCGC – Prague City Golf Club

Golfový klub pro potřeby PCGC – Prague City Golf Club – byl vytvořen ze staré zemědělské usedlosti. Při návrhu klubu ( restaurace, klub, šatny, zázemí) jsme se rozhodli ponechat přiznanou původní nosnou konstrukci. Jednotlivé provozy jsou od opravené staré konstrukce vymezeny negativní spárou, která je ještě zdůrazněna nepřímým osvětlením. Výrazná pravidelná mříž nosných sloupů a kleneb je doplněna o novou funkční vrstvu – nezávislé vestavěné prvky. Prvky mají různou podobu – velké vestavěné provozy (šatny, zázemí, atd.) nebo menší solitéry volně umístěné v prostoru (recepce, bar, otevřená kuchyně).

Autor: Tomáš Procházka, Barbara Hamplová, Štefan Šulek