Nová Základní Škola Komořany

Nová budova školy je jednoduchá a funkční. Na první pohled čitelné hmoty i navzdory své velikosti harmonicky zapadají do měřítka okolní zástavby a intuitivně vypovídají o svém účelu a důležitosti. Stavba v rámci monotónního urbánního kontextu formuje kvalitní veřejný prostor a spolu s ním přináší potřebné veřejné funkce. Uvnitř je škola variabilní, inspirativní a bezpečná, otevřená a ohleduplná vůči svému okolí. Je navržená jako multifunkční komunitní „hub“ – vzdělávací, kulturní a sportovní. Živé srdce komunity.

Soutěžný návrh druhé místo