Nová základní škola pro Uhříněves

soutěžný návrh druhé místo

Nová budova školy je jednoduchá a funkční. Na první pohled čitelné hmoty intuitivně vypovídají o svém účelu. Členěním a umístěním formuje stavba v rámci rozmělněného urbánního kontextu nový kvalitní veřejný a poloveřejný prostor a definuje přechod města do krajiny. Uvnitř je škola variabilní, inspirativní a bezpečná. Je navržená jako multifunkční komunitní „hub“ – vzdělávací, kulturní a sportovní.

Návrh vznikl ve spolupráce s ateliérem Steiner a Malíková