TON Bratislava

Bratislavská prodejna, umístěná v novostavbě v centru města, má celou řadu specifik. Velkou devizou je poloha na rohu rušné křižovatky, kam se prodejna pohledově orientuje. Na druhou stranu má dům poměrně nešťastně řešený obchodní parter s jednolitým fasádním rastrem a dvojím typem zasklení. Spojovali jsme v jeden celek dvě nájemní jednotky a k získání maximální prodejní plochy jsme museli zredukovat zázemí prodejny.
Na styl započatý v berlínské prodejně jsme se zde pokusili navázat. Jiný kontext, ale ovlivňuje výsledek, takže v něčem se prodejny podobají, ale přece jsou každá jiná. Nový showroom jsme pohledově komponovali do obou celo prosklených fasád. Prodejní plochou, scelenou do přehledného podélného půdorysu, prochází bezespará světlá podlaha. Ta vytváří pomyslné jeviště pro hru tvarů vystavených produktů. Ostatní zařízení i všechny povrchy jsou upozaděné černým nátěrem. Vše sjednocuje přesná geometrie vybavení v základních tvarech.
Interiér prodejny vytvoří silný rámec, který nese vizuální identitu a ostatní prvky stylu značky.