Nová náves Bašť s budovou základní školy

Soutěž: oceněný návrh

Nová náves je navržena jako živý protipól historické Staré návsi. Mezi sebou svírají park a upravenou část hlavní ulice s dominantní budovou obecního úřadu v barokní sýpce a společně tvoří rozšířené centrum obce. Jde o nový komunitní a obchodní veřejný prostor, který obohacuje obec o vitální funkce aniž by byl v konfliktu s jejím původním rurálním charakterem. Areál základní školy který dominuje jižní straně návsi, obklopuje velkorysý vnitřní dvůr jako reminiscence původního statku uzavírá centrum obce. V přímém kontaktu s veřejným prostorem je umístěna převýšená vstupní budova školy v vlastním předprostorem, přímo v centru dění proti obecnímu úřadu je umístěná sportovní hala jako středobod společenského, sportovního a kulturního života. Díky práci se svažitým terénem zprostředkovává budova školy i přes svůj objektivně značný objem přirozený hmotový přechod k okolní zástavbě. Nová bytová zástavba uzavírá náves v jihovýchodní části, přináší oživení v podobě komerčního parteru a dává vzniknout další vrstvě komornějšího veřejného prostoru, který zajišťuje prostupnost území a jeho napojení na stávající i budoucí bytovou zástavbu na jihu.