Základní škola Písnice

Soutěž: oceněný návrh 2020

Centrální část staré Písnice kolem toku Libušského potoka s jedinečně zachovaným vesnickým charakterem se díky citlivým stavebním zásahům v poslední době opět proměňuje v přirozené centrum této městské části. Navrhli jsme krajinu vzdělávání, která v jedinečné pozici na návrší nad rybníkem Obecňákem toto budoucí centrum nenásilně funkčně i prostorově doplní. Vyloučením běžné průjezdné dopravy vzniká přirozeně chráněný veřejný prostor, kde se vzdělávací funkce prolíná s každodenním životem obyvatel Písnice. Přístavba společně s bezprostředním okolím je navržena jako volně plynoucí „learning landscape“, která se samozřejmě přelévá přes návrší nad rybníkem kolem dominantí stávající školní budovy, stává se součástí venkovního prostředí a vytváří v jeho rámci zákoutí pro soutředěnou práci, relaxaci i zábavu. Hlavní bezbariérový výukový prostor je v navazujících výškových úrovních doplněn o další funkce zajišťující komplexní vybavenost školní budovy, uspokojení potřeb komunitního centra a poskytující prostor pro mimoškolní aktivity a zájmovou činnost. Přístavba poskytuje v přízemí prostor pro 10 kmenových tříd prvního stupně základní školy, které jsou uspořádány kolem centrálního kruhového atria. Společně s pásem neformálního víceúčelového pobytového prostoru tvoří tyto tři zóny souvislou vnitřní vzdělávací krajinu. Multifunkční objekt jídelny vytváří přechodový článek mezi chráněným prostorem školy a okolním parterem
a parkem.

Školní areál je doplněn samostatně využitelnými funkcemi. V rámci přístavby se jedná o tělocvičnu s víceúčelovým sálem a sportovní hřiště na střeše. Původní budova nabízí speciální učebny, školní družinu a podkrovní výtvarný ateliér. Hasičská zbrojnice na školním náměstí je prostor pro kreativní dílny a workshopy.

vizualizace: monolot