Nová hasičská stanice Dolní Jirčany

Architektonicko-stavební řešení Objekt hasičské zbrojice je řešen jako ocelová hala opláštěná průsvitnou polykarbonátovou střechou a fasádou, do které je nezávisle vestavěna dřevěná „lehká“ vestavba sloužícíjako zázemí pro hasiče. V návrhu se uvažuje s různými teplotními návrhovými zónami exteriér-garáž-vestavba, jejiž technické řešení a provozní oddělení je neodmyslitelnou součástí architektonické konceptu.

Urbanistické řešení
Budova hasičárny je umístěna na obecníchpozemcích v severozápadní rozvojové části obce Dolní Jirčany. Svým tvarem a objemem je směřována k typologii venkovských stodol. Materiálové řešení je rekací na protější školní
areál. Příjezd k areálu je po místní komunikaci ze severní strany od kruhového objektu.Hasičská zbrojnice je klasického obdélného tvaru se sedlovou střechou, svou hmotou přímo cituje přes ulici stojící novou základní školu. Svou výškou  nad okol ním terénem vytváří přechod mezi hladinou zástavby rodinných domů.