Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka

Nová škola představuje vyvrcholení přístupu k budování moderního města krátkých
vzdáleností. S důrazem na kvalitní sdílený veřejný prostor doplňuje husté předivo nové
městské čtvrti o nenahraditelnou komunitní vrstvu. Jejím prostřednictvím vstupuje
veřejný zájem sebevědomě do ambiciózního developerského projektu a akcentuje
vzdělávání jako základní stavební kámen společnosti. Obklopená mnohopodlažní
zástavbou městského centra vytváří budova školy společně se samostatným objektem
tělocvičny rafinovanou soustavu venkovních a vnitřních prostor s citlivě nastavenou
hierarchií a funkční skladbou. Tato symbióza stírá hranice mezi interiérem a exteriérem
a prostřednictvím bohaté střešní krajiny se nenásilně rozšiřuje do třetího rozměru. Její
sebevědomý výraz nepostrádá jemnost a hravost a vybízí k prozkoumání. Uvnitř je
škola navržená jako volně plynoucí vzdělávací krajina – rozmanitá, velkorysá, variabilní
a bezpečná, umožňující reagovat na dynamicky se vyvíjející vzdělávací potřeby.

soutěžný návrh 1. místo

Více o soutěži kambrno